Scroll to Content

Om oss

Visuell Film är en del av contentbyrån Visuell PR. Våra produktioner för näringslivet går alltid hand i hand med pr i såväl traditionella kanaler som i sociala medier. Det räcker inte med att göra fina produktioner, med ett helhetstänk ser vi till att rörligt material träffar rätt målgrupp vid rätt tillfälle oavsett kanal.


http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Rörligt-content-01-1-350x100.png

Rörligt content

Att visualisera berättelser med rörliga bilder har blivit något av en hygienfaktor för alla varumärken. Med mångårig erfarenhet från såväl tv-produktioner som reklamfilm berättar vi gärna den historia ditt varumärke vill förmedla. Visuell film har ett team som arbetar med tv-produktioner för tv-kanalerna, främst SVT. Våra skickliga producenter, redaktörer och redigerare erbjuder produktioner som engagerar och skapar nyfikenhet hos mottagaren.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Strategisk-pr-01-350x100.png

Strategisk pr

För oss innebär strategisk pr ett nära samarbete med uppdragsgivaren på managementnivå. Det är ett långsiktigt sätt att arbeta med varumärkets position i icke köpta kanaler och kan innefatta såväl lobbying som opinionsbildning.  Vi arbetar med en modell som innefattar sex olika steg som leder till att stärka en position och/eller driva affären.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Varumärkeskoncept-01-350x100.png

Varumärkeskoncept

För bygga ett starkt varumärke krävs en genomarbetad varumärkesplattform, en stark intern förankring och ett bra koncept för extern kommunikation. Att vara en del av samtalet i samhällsdebatten är det starkaste sättet att bygga sitt varumärke. Vi arbetar med hela kedjan; att ta fram varumärkesplattformen eller vässa befintlig samt att bygga varumärket i samhällsdebatten och det offentliga samtalet.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Nyhetsbrev-01-5-350x100.png

Nyhetsbrev & kundpublikationer

Storytelling är navet i Visuells verksamhet. Oavsett om det är aktuella händelser du vill förmedla i ett nyhetsbrev eller berätta något i ett längre reportage i en kundtidning så är det ett måste att engagera och beröra den tilltänkta målgruppen. Våra rutinerade skribenter kan berätta både i korta och långa texter så det berör läsaren.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Medieträning-01-350x100.png

Medieträning

Vår medieträning börjar alltid med en kortare föreläsning om hur medierna fungerar. Hur tänker reportern och redaktören på redaktionen? Hur ser en dag ut på de större nyhetsredaktion- erna? Vi arbetar med skräddarsydda scenarier för företaget och i vårt team ingår filmfotograf och journalister med bakgrund från de stora redaktionerna inom etermedia och dagstidning. Vi lägger extra fokus på hur journalister använder sociala medier idag och hur du ska agera i dessa kanaler i rätt tid.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Kriskommunikationer-01-350x100.png

Kriskommunikation

Alla företag behöver ha en krisplan. Vårt arbete med kriskommunikation börjar alltid med ett gediget researcharbete. Den delen hjälper oss att förstå uppdragsgivarens verksamhet och utifrån den kunskapen tar vi fram scenarieövningar som ligger i linje med verksamheten. Vi sammanställer därefter i en handlingsplan för kriskommunikation (eller vässar befintlig handlingsplan), som blir ett verktyg att arbeta med vid en eventuell kris.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Föreläsningar-01-1-350x100.png

Föreläsningar

Med föreläsningen 1,7 sekunder levererar Rickard Olsson och Susanne Hamne en spännande och rolig 20-minuters show som handlar om utvecklingen för rörligt innehåll. I portföljen finns också föreläsningar och utbildningar inom varumärkesstrategier, pr och kommunikation.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Event-01-350x100.png

Event, seminarier & debatter

Med erfarenheten av att ha etablerat några av Sveriges viktigaste seminarier och debatter inom samhällsfrågor och kultur kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl mindre som större uppdrag. Våra projektledare är erfarna och har arbetat med journalistik och dramaturgi sedan lång tid tillbaka. Här adderar vi gärna rörliga inslag i uppdragen för att skapa ett modernt tilltal.

http://www.visuellfilm.se/wp-content/uploads/2017/01/Sociala-medier-01-1-350x100.png

Sociala medier

Att ha en genomarbetad strategi för sociala medier är av yttersta vikt idag. Det är här samtalen sker och det är här dialogen med publiken skapas. Vi ser till att varumärkets röst, på ett tilltalande och tongivande sätt, bygger god och varaktigt relation med publiken. Vi följer och mäter allt som sker i sociala medier varje dag för att optimera effekterna.

Vi på Visuell

Martina Nyman

Martina Nyman

Strategisk Kommunikatör
Jacqueline Ramel

Jacqueline Ramel

Producent
Theo Smart

Theo Smart

PR och Sociala medier
Wille Björklund

Wille Björklund

Grafisk formgivare